آجرهای منیزیت دولومیت کربن

یکی دیگر از محصولات شرکت دیرگداز مهرآریان فارس آجرهای دولومیتمنیزیتکربن (مگدولکربناست. این نوع آجر از دسته آجرهای قلیایی میباشد که درصنعت فولاد استفاده میشود. باتوجه به فراوانی دولومیت در ایران وارزان قیمت بود آن نسب به منیزیت، شرکت دیرگداز مهرآریان فارس از سال ۹۷ شروع به تولید آجرهای مگدولکربن کرد، که این شرکت تنها تولید کننده این گونه آجر به صورت انحصاری درخاورمیانه میباشد.

آجرهای مگدولکربن درپاتیل های ریخته گری مصرف میشوند که جایگزین خوبی برای آجرهای منیزیتکربن بوده و همانطور که گفته شد از مهمترین مزیت های این آجر ارزان و فراوان بودن مواد اولیه که همان دولومیت است درکشور میباشد، از این رو هزینه ها را تا حدودی برای صنایع فولاد کاهش میدهد.

درکارخانه هایی که ترکیب فولاد از نوع سیلیسیوم کیلد (sikiled۰) است عمر و کارایی آجرهای مگدولکربن درمقابل مواد مذاب بهتر از آجرهای منیزیتکربن است و باتوجه به کیفیت بالای این محصول ،فولادهای بزرگی از قبیل فولاد مبارکه ،فولادخوزستان وچندین فولاد بزرگ کشور از آجرهای مگدولکربن استفاده میکنند.

علاوه بر ارزان بودن وکیفیت بهتر به آجرهای منیزیتکربن ،دانسیته این نسوز نسبت به نسوزهای منیزیتکربن کمتر است و در نتیجه تناژ کمتری از این نسوز در یک پاتیل در مقایسه بانسوزهای منیزیتکربن نصب میگردد, در واقع هزینه کمتری به دلیل اختلاف دانسیته پرداخت میگردد.