منیزیای ذوبی:

یکی از دستاوردهای مهم شرکت دیرگداز مهرآریان فارس تولید منیزیای ذوبی است.

باتوجه به اینکه معادن خوبی از منیزیت در شرق کشور ایران موجود است. این شرکت از سال ۹۸ اقدام به تولید منیزیای ذوبی با استفاده از کوره های ذوب با ظرفیت ۱۰هزارتن در سال کرده است.

منیزیای تولیدی با خلوص های  ۹۶٪۹۶/۵٪۹۷٪۹۷/۵٪  ۹۸٪ میباشد. که این تنوع خلوص, کار را برای تولید هر نوع دیرگدازی راحت تر کرده است.