تماس با ما

منتظر تماس شما هستیم

با ما در اتباط باشید. 

    تعهدات ما

    law_6-compressorواحد مهندسی فروش شرکت متشکل از بخش های بازاریابی داخلی و خارجی،فروش و خدمات فنی مهندسی قبل و پس از فروش بوده و در زمینه گزینش،نصب و نظارت در کاربرد فراورده های نسوز،خدمات گسترده ای به صنایع مختلف شرکت ارائه می نماید.صادرات محصولات شرکت یک هدف استاتژیک این واحد می باشد.
    واحد کنترل کیفیت شرکت بر مواد اولیه،فراوری،فرایند و محصول نهایی،کنترل و نظارت مستمر دارد.